Kit xét nghiệm nhanh COVID-19

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào giỏ hàng
Hộp 25 cái
Thêm vào giỏ hàng

Khẩu trang y tế

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào giỏ hàng
Hộp 100 cái
Thêm vào giỏ hàng

Nhiệt kế

-7%
Hộp 1 cái
196.000 /hộp
Thêm vào giỏ hàng
-10%
Hộp 1 cái
Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào giỏ hàng
Hộp 1 cái
Thêm vào giỏ hàng